Help

JARING Flite Wifi Spot Coverage Area

Selangor / Wilayah PersekutuanWILAYAH PERSEKUTUAN

No Location Outlet/Venue
1. Cheras Kolej Tun Dr Ismail, UKM
2. Titiwangsa Kolej Tun Syed Nasir, UKM
Plaza RAH, Kg Baru


SELANGOR

No Location Outlet/Venue
1. UKM, Bandar Baru Bangi Kolej Burhanuddin Helmi
Kolej Ibrahim Yaakub
Kolej Ungku Omar
Kolej Rahim Kajai
Kolej Aminuddin Baki
Kolej Dato. Onn
Kolej Tun Hussein Onn Kolej Keris Mas
Kolej Pendeta Zaaba
Kolej Ibu Zain
Kolej Idris Al-Marbawi
2. UKM Bangi public area Kompleks Bestari
Pusat Kesihatan
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan (Foyer/GSB)
Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina (Aras 2 Tengah)
Fakulti Undang-undang (Perpustakaan)
Pentadbiran (Bahagian Bayaran Bendahari)
Fakulti Pendidikan (Foyer)
Fakulti Pengajian Islam (Singgahan Ilmu)
Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat
Fakulti Sains dan Teknologi (Tepi Dewan Anuar Mahmud)
Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Foyer)
Perpustakaan Tun Sri Lanang (Foyer)
Pusanika (Foyer)